Skate and Track

Roller Bed

Roller Bed Warehouse

Container Loading

จำหน่าย-ติดตั้งระบบลำเลียงสินค้าในโกดัง มาตรฐานสากล

Skate and Track

ระบบลำเลียงสินค้าด้วยสเกตและราง ความทนทานสูงเหมาะกับสินค้าที่น้ำหนักหลายตัน

เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการคลังสินค้า ด้วยการติดตั้งระบบลำเลียงสินค้าเข้าตู้ภายในโกดังที่ได้มาตรฐานอย่าง “Skate and Track” โซลูชันดี ๆ ที่พร้อมอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่ โดยที่ทำให้คุณไม่ต้องใช้เครื่องจักร ผ่านการทำงานของอุปกรณ์สองส่วนหลัก ได้แก่

 • ล้อสเกต (Skate) : ล้อหรือลูกกลิ้งที่ติดอยู่บริเวณด้านล่าง ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยรองรับสิ่งของที่มีมวลน้ำหนักมาก ให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับประกันความทนทานด้านการใช้งาน
 • ราง (Track) : อุปกรณ์ลากสินค้าที่มีลักษณะเป็นรางโลหะขนาดยาวและแข็งแรง ออกแบบมาให้เป็นทางสำหรับการเคลื่อนตัวของล้อ และเมื่อวางสิ่งของที่ต้องการเคลื่อนย้ายบนสเกต ก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ ตามแนวเส้นตรงตลอดความยาวของราง ทำให้โซลูชันดังกล่าวเหมาะแก่การนำไปสร้างเป็นระบบลำเลียงสินค้าเข้าตู้สำหรับธุรกิจที่มีกำลังการผลิตสูง ต้องขนส่งสินค้าจำนวนมาก หรือขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักเยอะ เป็นต้น
จำหน่ายและติดตั้งระบบลากสินค้าในโรงงาน
บริการจำหน่ายระบบลำเลียงสินค้าเข้าตู้
 • ระบบลำเลียงสินค้าด้วยสเกตและราง เหมาะกับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เช่น ลูกกระดาษ เครื่องดื่ม หรือสินค้าอุปโภคและบริโภค
 • รับน้ำหนักได้สูงสุด 3.5 ตัน
 • ช่วยป้องกันไม่ให้ฟอร์กลิฟต์ (Forklift) หรือ Power Pallet ทำพื้นตู้ ผนังตู้ และโครงสร้างตู้ชำรุด
 • ป้องกันอุบัติเหตุสินค้าเสียหายจากการโหลดด้วยฟอร์กลิฟต์หรือ Power Pallet
 • ทำงานรวดเร็วกว่าและคล่องตัวกว่า
 • เหมาะกับบางสถานที่ ที่ไม่สามารถใช้ฟอร์กลิฟต์หรือ Power Pallet เข้าไปลากสินค้าได้
 • ผลิตและนำเข้าจากประเทศอังกฤษ
 • ใช้แรงงานเพียงคนเดียว

Roller Bed

ระบบลากสินค้าในโรงงานด้วยลูกล้อแบบปรับระดับด้วยระบบถุงลม

โซลูชันการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อผู้ประกอบการโรงงานสินค้าประเภทเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคและบริโภค และสินค้า Aircargo ด้วยประสิทธิภาพการขนย้ายที่นุ่มนวลของระบบลากสินค้าในโรงงานจากลูกล้อปรับระดับแบบระบบถุงลม จึงช่วยลดแรงกระแทกที่อาจสร้างความเสียหายต่อสินค้า รวมไปถึงอุปกรณ์ลากสินค้าได้เป็นอย่างดี

ระบบลากสินค้าในโรงงาน พร้อมติดตั้งถึงที่
ติดตั้งระบบลำเลียงสินค้าในโกดัง
 • ระบบลากสินค้าในโรงงานเหมาะกับสินค้าประเภทเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคและบริโภค และสินค้า Aircargo
 • รับน้ำหนักได้สูงสุด 1.65 ตัน
 • ช่วยป้องกันไม่ให้ฟอร์กลิฟต์ (Forklift) หรือ Power Pallet ทำพื้นตู้ ผนังตู้ และโครงสร้างตู้ชำรุด
 • ป้องกันอุบัติเหตุสินค้าเสียหายจากการโหลดด้วยฟอร์กลิฟต์ หรือ Power Pallet
 • ทำงานรวดเร็วกว่าและคล่องตัวกว่า เนื่องจากไม่มีเครื่องมือใด ๆ ในการลากสินค้า
 • เหมาะกับบางสถานที่ ที่ไม่สามารถใช้ฟอร์กลิฟต์ หรือ Power Pallet เข้าไปลากสินค้าได้
 • สามารถเข็นหรือลากสินค้าด้วยมือเปล่าได้อย่างง่ายดาย
 • ผลิตและนำเข้าจากประเทศอังกฤษ
 • ใช้แรงงานเพียงคนเดียว

Roller Bed Warehouse

ระบบลากสินค้าในโรงงาน, Warehouse และ Distribution Center

ต่อขยายงานโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าให้รวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัยมากกว่าที่เคย ด้วยโซลูชันเสริมที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Roller Bed รถบรรทุกได้ จึงช่วยประหยัดเวลาในการใช้ระบบโหลดสินค้าเข้าออกตู้และโกดังได้มากกว่าการโหลดแบบทั่ว ๆ ไป

ระบบโหลดสินค้าเข้าออกตู้คอนเทนเนอร์
 • ระบบลากสินค้าในโรงงาน แบบ Roller Bed Warehouse เหมาะสำหรับใช้งานในศูนย์กระจายสินค้าหรือ Warehouse เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคและบริโภค และสินค้า Aircargo
 • รับน้ำหนักได้สูงสุด 1.65 ตัน
 • สามารถต่อระบบกับ Roller Bed บนรถบรรทุก เพื่อการโหลดสินค้าที่ปลอดภัยและรวดเร็วขึ้น เนื่องจากไม่ต้องรอฟอร์กลิฟต์ (Forklift) ลากสินค้ามารอที่ท้ายตู้
 • ป้องกันอุบัติเหตุสินค้าเสียหายจากการโหลดด้วยฟอร์กลิฟต์ หรือ Power Pallet.
 • ทำงานรวดเร็วกว่าและคล่องตัวกว่า เนื่องจากไม่มีเครื่องมือใด ๆ ในการลากสินค้า
 • เหมาะกับบางสถานที่ ที่ไม่สามารถใช้ฟอร์กลิฟต์ หรือ Power Pallet เข้าไปลากสินค้าได้
 • สามารถเข็นหรือลากสินค้าด้วยมือเปล่า ไปตามตำแหน่งที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ
 • สามารถเพิ่ม Winch ไฟฟ้า เพื่อช่วยลากสินค้าออกจากตู้ในกรณีที่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่

จำหน่ายและติดตั้งระบบลำเลียงสินค้าในโกดัง
ติดตั้งและจำหน่ายระบบโหลดสินค้าเข้าออกตู้

Container Loading

ระบบโหลดสินค้าเข้าออกตู้ Container

รวดเร็วยิ่งกว่าด้วยอุปกรณ์ลากสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมากและยากต่อการขนย้าย ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจประเภทยานยนต์ และเครื่องจักร ชิ้นส่วนการผลิตทุกประเภท พร้อมให้คุณสามารถเคลื่อนย้ายสินค้า โหลดเข้าออกตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างมั่นใจ ลดแรงกระแทก และป้องกันการเสียหายของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำหน่ายอุปกรณ์ลากสินค้าตู้คอนเทนเนอร์
ระบบลากสินค้าในโรงงานและโหลดเข้าตู้
 • ระบบโหลดสินค้าเข้าออกตู้ เหมาะกับธุรกิจที่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ท่อเหล็ก เครื่องจักรและเหล็กทุกชนิด
 • สามารถรับน้ำหนักได้ 15 ตัน
 • เหมาะกับสินค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูง เช่น เครื่องจักรที่มีแผงวงจรไฟฟ้า หรือชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งอาจจะเสียหายระหว่างโหลดสินค้าเข้า-ออกจากตู้ได้
 • เหมาะกับสินค้าและสถานที่ ที่ไม่สามารถใช้ฟอร์กลิฟต์ (Forklift) หรือเครนได้
 • สามารถโหลดสินค้าได้โดยใช้แรงงานเพียง 1 คน

พร้อมติดเครื่องให้ธุรกิจของคุณ พุ่งทะยานไปได้ไกลกว่าที่เคย เพียงสร้างโซลูชันที่ดีที่สุดในโกดังด้วยระบบลากสินค้าในโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล ประหยัดได้ทั้งเงิน เวลา และทรัพยากรแรงงานอีกมากมาย ทั้งยังดูแลรักษาได้ง่าย ตอบโจทย์ทุกจุดประสงค์งานขนย้ายและขนส่งของคลังสินค้าได้อย่างแน่นอน

เลือกบริษัทผ้าใบรถบรรทุก SAMSON ผู้ผลิตและจำหน่ายโซลูชันสำหรับตู้ผ้าใบรถบรรทุก และระบบโหลดสินค้าแบบครบวงจร พร้อมบริการติดตั้งระบบลำเลียงสินค้าในโกดังโดยทีมงานมืออาชีพ